• h-0.jpg
 • h-1.jpg
 • h-2.jpg
 • h-3.jpg
 • h-4.jpg
 • h-5.jpg
 • h-6.jpg
 • h-7.jpg
 • h-8.jpg

Zápis do první třídy 2022

Zápis do první třídy

Pro školní rok 2022-2023 proběhne zápis v pondělí 11. dubna 2022 od 10:00 do 15:00 hodin v budově školy Lázně Libverda 112. K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je možno vyzvednout přímo při zápisu ve škole. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději v době zápisu.

Bližší informace je možno získat na telefonu 723739855 nebo při osobní návštěvě školy.

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2022 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2021), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy.

Masopust

Masopust ve škole

V úterý 1. 3. 2022 se uskuteční v naší škole tradiční masopust. První dvě hodiny se budeme učit, poté nastane masopustní veselice. Už se moc těšíme na masky. Děti mohou přinést i nějaké dobroty pro rozšíření občerstvení, které zajišťuje škola. Tradiční masopustní koblihy určitě budou. Výuka končí dle rozvrhu jednotlivých ročníků.

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

pololetní výpis z vysvědčení bude žákům vydán v pondělí 31. ledna 2022. Tento výpis vám zůstává, do školy se nevrací.

V pátek 4. února budou jednodenní pololetní prázdniny. 

Jarní prázdniny budou v týdnu od 14. - 20. února 2022.

Ředitelské volno a státní svátek

Ředitelské volno a státní svátek

V pondělí 27. 9. 2021 bude ředitelské volno, v úterý 28. 9. 2021 je státní svátek. Do školy začnou žáci chodit od středy 29. 9. 2021. 

Podkategorie