• h-0.jpg
  • h-1.jpg
  • h-2.jpg
  • h-3.jpg
  • h-4.jpg
  • h-5.jpg
  • h-6.jpg
  • h-7.jpg
  • h-8.jpg

Online výuka 2021

POZOR  DŮLEŽITÉ!!!!!

Informace k online distanční výuce:

Dne 30.03.2021 si všichni rodiče od 8 do 12 hodin vyzvednou v budově školy nově založené e-mailové adresy, informace k online výuce, notebooky, tablety a připojení k internetu. V případě nejasností můžete kontaktovat školu telefonicky či emailem.

Distanční výuka

"Pokud škola z důvodu krizového opatření, mimořádného opatření nebo nařízení karantény poskytuje distanční výuku, jsou žáci povinni vzdělávat se distančním způsobem.   Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání." (Zákon č. 349, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. - školský zákon, platnost od 25. 8. 2020).

Naše škola při distančním vzdělávání využívá školu online (Google Meet).

Při distančním vzdělávání vybírají vyučujících z těchto forem: on-line synchronní (videokonferenční nástroje doménu Google Meet) a off-line výuka (bez digitálních technologií).

Učební materiály při off-line distanční výuce, které nelze předat elektronickou cestou, si vyzvedne zákonný zástupce nebo žák (žákyně) v předem domluveném termínu v určeném prostoru školy nebo před školou. Případně se zákonný zástupce domluví s vyučujícím na jiném místě či způsobu předání materiálu.

Škola může v době distanční výuky zapůjčit žákovi (žákyni) notebook nebo tablet dle technických možností. V tomto případě bude se zákonným zástupcem sepsána smlouva o výpůjčce.

Pro hodnocení distanční práce žáků škola využívá formativní (průběžné slovní) i sumativní hodnocení (známkami).