• h-0.jpg
  • h-1.jpg
  • h-2.jpg
  • h-3.jpg
  • h-4.jpg
  • h-5.jpg
  • h-6.jpg
  • h-7.jpg
  • h-8.jpg

Zápis do 1. třídy pro rok 2014/2015

 Zápis do 1. třídy pro rok 2014/2015 - zápis se koná od 8:00hod do 15:30hod v budově školy č.p. Lázně Libverda 112

Tento zápis se týká všech dětí, které mají ve školním roce 2014/2015 zahájit školní docházku. Tj. dětí narozených v období do 31.8.2008. Zápis je určen i dětem, kterým byla školní docházka minulý rok odložena.

Doprovod zákonného zástupce ( rodiče ) nutný. K zápisu je třeba rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Proč právě k nám na školu?

Jsme malá škola s individuálním přístupem ke každému žáku. Vyučujeme dle dvou školních vzdělávacích programů. Jeden je určen žákům základní školy, druhý žákům se zdravotním postižením. Do výuky zařazujeme projektové vyučování a činností, které žáci mohoiu využít v běžném životě. Dále jsme zařazeni do projektu EKOŠKOL