• h-0.jpg
  • h-1.jpg
  • h-2.jpg
  • h-3.jpg
  • h-4.jpg
  • h-5.jpg
  • h-6.jpg
  • h-7.jpg
  • h-8.jpg

Předvánoční setkání s klienty terapeutické dílny z Raspenavy

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ S KLIENTY TERAPEUTICKÉ DÍLNY V RASPENAVĚ

15.12.2015

Nevíme do jaké míry má kdo ponětí o fungování socioterapeutické dílny v Raspenavě, kam dochází lidé, kteří by v běžném zaměstnání asi příliš neobstáli. Dílnu pravidelně od pondělí do pátku navštěvují mladí lidé s určitým zdravotním, či mentálním hendikepem. Dílna se tak stává jejich jakýmsi „zaměstnáním“. Cílem není žádné velké finanční ohodnocení, ale snaha o smysluplnou náplň dní, možnost seberealizace a navázání a udržení sociálních vztahů. Zde pracují s různými materiály a vytváří nádherné věci. Součástí je i keramická dílna. Výtvory z ní jsou úžasné, to potvrdí každý, kdo měl možnost někdy tvorbu těchto lidí spatřit. A protože tuto dílnu navštěvuje i jeden z našich bývalých žáků, došlo v předvánočním čase, již k druhému setkání s klienty této dílny. Byli pozváni, aby s námi strávili pár chvil, zhlédli naše vánoční představení, popovídali si o přáních týkající se vánočních dárků a zazpívali si pár koled. A jak jsme naplánovali, tak se také stalo. Zahráli jsme jim vánoční příběh o narození Ježíška a i oni pro nás měli připraveno pásmo vánočních písní, což pro nás bylo příjemným překvapením. Poté jsme ještě chvilku poseděli a popovídali si. Poděkovali jsme za návštěvu a popřáli splnění všech vánočních přání. Je dobré si občas připomenout, že mezi námi žijí lidé s určitými hendikepy. O to překvapující bývá mnohdy zjištění, že dokáží svůj život prožít plněji a hodnotněji, nežli někteří lidé zdraví.                                                                                                                                                            

žáci a učitelky ZŠ