• h-0.jpg
  • h-1.jpg
  • h-2.jpg
  • h-3.jpg
  • h-4.jpg
  • h-5.jpg
  • h-6.jpg
  • h-7.jpg
  • h-8.jpg

Konec školního roku 2019/2020

Konec školního roku 2019/2020

Předávání vysvědčení proběhne 30. června 2020 od 7.30 do 8:00 hodin. Čas je přizpůsoben příjezdu a odjezdu autobusů. Žáci budou z důvodu bezpečnosti přebírat vysvědčení ve svých třídách. Odpadá společné rozloučení se školním rokem. Žáci, kteří se neúčastnili prezenční výuky a vzdělávali se distančně, jsou povinni přinést Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (lze si je stáhnout z internetu nebo vyzvednout ve škole). Dále prosíme tyto žáky, aby donesli všechny učebnice k odevzdání. 

Nástup žáků 1. stupně do školy

Nástup žáků 1. stupně do školy

Vážení rodiče, 

v pondělí 25. 5. 2020 bude obnovena docházka žáků 1. stupně do školy. Nástup žáků není povinný, je na uvážení rodičů, zda své dítě ke školní docházce přihlásí. Výuka na dálku bude probíhat i nadále. Pokud dítě do školy nepošlete, nárok na ošetřovné zůstává zachován.

Výuka bude probíhat od 7:45 do 12:00 hodin každý den. 

Žáci budou rozděleni do skupinek podle ročníků. Každá skupina bude v jiné třídě se svou učitelkou a jednou asistentkou. Ve skupině budou tři až čtyři žáci.

Stravování (obědy) žáků v MŠ není možné.

Žáci budou vzděláváni ve všech předmětech s výjimkou Tv. Rozvrh obdrží v pondělí 25. 5., pondělní rozvrh je stejný se starým. Žáci si přinesou pomůcky na český jazyk, matematiku, prvouku (2. a 3. ročník) a přírodovědu (5. ročník).

Rodiče jsou povinni zajistit dítěti dvě roušky na den. V jedné žák dorazí do školy, druhou bude mít v sáčku a během dopoledne si roušku vymění.

Nutné je dodat škole Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář máte všichni v e-mailové poště. Lze si jej též vyzvednout ve škole.

                                                                                                                Mgr. Gabriela Ouhrabková                                                                                                                                        ředitelka školy

 

 

 

Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021

Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, máte zájem o naši školu?

I v současně nepříznivé situaci jsme povinni vyhlásit zápis do první třídy. Podmínky letošního zápisu se budou poněkud lišit vzhledem k mimořádným bezpečnostním opatřením vlády ČR. Zápis bude probíhat v týdnu od 20. do 24. dubna 2020. Nežli se dostavíte do školy, kontaktujte paní ředitelku na telefonním čísle +420 482 322 174 nebo +420 724 254 355. Po telefonické konzultaci obdržíte pokyny jak dále postupovat. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás i Vaše dítě.

Zpráva pro rodiče o opatřeních školy ZŠ Lázně Libverda

Zpráva pro rodiče o opatřeních školy ZŠ Lázně Libverda

Vážení rodiče,

touto cestou Vám sdělujeme informace o mimořádné situaci v naší škole. Škola je do odvolání uzavřená, ale ve škole je každý den od 8:00 do 12:00 hodin služba, držená pedagogy. Pokud potřebujete potvrzení pro poskytnutí ošetřovného pro dítě do 10 let, můžete si ho v těchto hodinách vyzvednout. 

Zajištění výuky:

Mnoho rodičů žádalo o informace, jak mají se svými dětmi doma pracovat. Prosíme tedy rodiče o zaslání  e-mailové adresy na adresu školy , na kterou Vám budou třídní učitelky psát pokyny a úkoly. Žáci druhého stupně, kteří mají učebnice nebo pracovní sešity ve škole, si je mohou v dopoledních hodinách vyzvednout. 

Prosíme o spolupráci a přejeme Vám zachování zdraví a optimismu, které je pro tuto vypjatou dobu nejdůležitější.

                                                                                                                 Mgr. Gabriela Ouhrabková                                                                                                                                ředitelka školy

Informace o dočasném uzavření školy

Informace o dočasném uzavření školy

Vážení rodiče a žáci, 

ministr zdravotnictví ČR vydal dne 10. 3. 2020 mimořádné opatření, kterým od 11. 3. 2020 nařizuje dočasné uzavření všech základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol v celé ČR. Toto nařízení platí do odvolání. 

Sledujte, prosím, sdělovací prostředky. O změnách výše uvedených opatření Vás budeme informovat i my na stránkách školy. 

 

Podkategorie