• h-0.jpg
  • h-1.jpg
  • h-2.jpg
  • h-3.jpg
  • h-4.jpg
  • h-5.jpg
  • h-6.jpg
  • h-7.jpg
  • h-8.jpg

II. Vánoční akademie

II. VÁNOČNÍ AKADEMIE 

22.12.2015

Už jen dva dny….   A potom….  Myslíme, že každému je jasné, na co se většina z nás těší a co netrpělivě vyhlíží. Za dva dny bude každý z nás sedět u štědrovečerní tabule a čekat až uslyší zazvonění vánočního zvonečku. Pak se podíváme ke stromečku, to abychom zjistili, jak hodně jsme byli tento rok hodní a jestli jsme si zasloužili nějaký ten dáreček. Než však nastane tento den, oslavíme si Vánoce společně ve škole. Sezvali jsme proto naše rodiče, babičky, dědečky, sourozence, kamarády, bývalé paní učitelky, to aby s námi strávili předvánoční čas, zhlédli připravený program a ochutnali námi uvařený bramborový salát a přinesené vánoční cukroví. A už nyní prozradíme, že se nás sešlo požehnaně.

Po přivítání přítomných paní ředitelkou a našimi deváťáky jsme se pohodlně usadili na židličky a akademie mohla začít. Zapojili jsme se všichni. Připravili jsme si básničky, písničky, kouzelnická čísla, fyzikální pokusy, vtipné scénky, taneční vystoupení. Každý mohl předvést něco, v čem si myslí, že vyniká a co mu jde. A bylo na co se dívat. Atmosféra byla uvolněná a nálada radostná. Některé výstupy prověřily dostatečně bránice přítomných, u některých (týká se to hlavně kouzelnických čísel) jsme si mohli hlavy vykroutit. Poté jsme si zazpívali koledy za doprovodu piana a následně se zhostili rolí dobrých hostitelů a předložili všem přítomným náš vynikající bramborový salát s kouskem sekané. Sladkou tečkou pak bylo napečené cukroví. Poté jsme se přemístili na chodbu k našemu velestromečku, kde na nás čekaly vánoční dárečky. Každý z nás pod stromečkem nalezl nějakou pěknou knihu, která byla Ježíškem vybrána dle našich čtenářských schopností a zálib. Nezůstalo však pouze u tohoto dárku, a tak když jsme si prohlédli i ty zbývající a popřáli si krásné svátky, pak jsme se teprve rozešli do svých domovů. Součástí akademie byla již jako tradičně štědrodopolední hostina a rozdávání dárečků.

 A VÁM VŠEM PŘEJEME POKLIDNÉ A POHODOVÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY!

žáci a pedagogové ZŠ

 

Předvánoční setkání s klienty terapeutické dílny z Raspenavy

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ S KLIENTY TERAPEUTICKÉ DÍLNY V RASPENAVĚ

15.12.2015

Nevíme do jaké míry má kdo ponětí o fungování socioterapeutické dílny v Raspenavě, kam dochází lidé, kteří by v běžném zaměstnání asi příliš neobstáli. Dílnu pravidelně od pondělí do pátku navštěvují mladí lidé s určitým zdravotním, či mentálním hendikepem. Dílna se tak stává jejich jakýmsi „zaměstnáním“. Cílem není žádné velké finanční ohodnocení, ale snaha o smysluplnou náplň dní, možnost seberealizace a navázání a udržení sociálních vztahů. Zde pracují s různými materiály a vytváří nádherné věci. Součástí je i keramická dílna. Výtvory z ní jsou úžasné, to potvrdí každý, kdo měl možnost někdy tvorbu těchto lidí spatřit. A protože tuto dílnu navštěvuje i jeden z našich bývalých žáků, došlo v předvánočním čase, již k druhému setkání s klienty této dílny. Byli pozváni, aby s námi strávili pár chvil, zhlédli naše vánoční představení, popovídali si o přáních týkající se vánočních dárků a zazpívali si pár koled. A jak jsme naplánovali, tak se také stalo. Zahráli jsme jim vánoční příběh o narození Ježíška a i oni pro nás měli připraveno pásmo vánočních písní, což pro nás bylo příjemným překvapením. Poté jsme ještě chvilku poseděli a popovídali si. Poděkovali jsme za návštěvu a popřáli splnění všech vánočních přání. Je dobré si občas připomenout, že mezi námi žijí lidé s určitými hendikepy. O to překvapující bývá mnohdy zjištění, že dokáží svůj život prožít plněji a hodnotněji, nežli někteří lidé zdraví.                                                                                                                                                            

žáci a učitelky ZŠ 

 

Cesta do Betléma - rozsvícení vánoční stromu v Lázních Libverda

CESTA DO BETLÉMA - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ STROMU V LÁZNÍCH LIBVERDA

28.11.2015

K tradičním předvánočním akcím obce Lázně Libverda patří i „Rozsvícení vánočního stromu“. My máme tu čest každým rokem přispět troškou do programu a i letos tomu nebylo jinak. Rozhodli jsme se, že se pokusíme nacvičit a přehrát příběh, který je neodmyslitelně spjat s Vánocemi. Příběh o narození Ježíška. Doplnili jsme ho a proložili zpěvem vánočních koled. Nácvik zpočátku nevypadal moc optimisticky, ale stačilo pár zkoušek a museli jsme uznat, že někteří z nás jsou rozenými herci. V sobotu jsme se pak všichni sešli u ještě nerozsvíceného stromu za Obecním úřadem a čekali, až na nás přijde řada. Po pěkném vystoupení dětí z mateřské školy jsme přišli na řadu my. Nervozita u některých z nás byla patrná, ale zvládli jsme to bez většího zaváhání. Předvánoční atmosféru dotvářely pomalu k zemi padající vločky sněhu. Po našem vystoupení jsme pak pomohli odpočítat ten správný okamžik pro rozsvěcení vánočního stromu. A podařilo se! To byla nádhera! Po chvíli jsme uslyšeli cinkot a chřestot řetězů a objevil se ctihodný pan Mikuláš v doprovodu s andělem, ale i čerty. Vypadá to ale, že v Lázních bydlí jen hodné děti, protože si většina odnesla sladké odměny a svítící tyčinky. Čerti nikoho, co je nám známo, do pekla neposlali. V pondělí jsme se ve škole sešli úplně všichni. A to i paní učitelky :).                                                          

 žáci a učitelky ZŠ 

Vánoční setkání v Domově U Spasitele ve Frýdlantu a návštěva městského muzea, radnice a věže

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ V DOMOVĚ U SPASITELE VE FRÝDLANTU A NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉHO MUZEA, RADNICE A VĚŽE

18.12.2015

V loňském roce jsme se poprvé vydali navštívit seniory do Domova U Spasitele do Frýdlantu. A protože se nám moc líbilo, rozhodli jsme se, že i letos potěšíme babičky a dědečky v tomto vánočním čase. Sbalili jsme všechny rekvizity a vyrazili v domluvený čas do Domova, kde jsme sehráli nacvičený příběh o narození Ježíška. Bylo to moc příjemné setkání a mnozí přítomní nás aktivně podpořili při zpěvu koled. Na závěr jsme popřáli pohodové svátky, hlavně pevné zdraví a rozdali napečené perníčky.

A když už jsme byli v tom Frýdlantu, rozhodli jsme se, že navštívíme frýdlantské městské muzeum Radnici, kde se konala vánoční výstava „Z babiččiny almary“, prohlédneme si místní expozici týkající se historie města a vystoupáme pěkně do oblak, na radniční věž. Bylo zajímavé zjistit, že ačkoliv Lázně Libverda nejsou od Frýdlantu vzdáleny nikterak daleko, tak pro mnohé z nás byla návštěva samotné radnice a věže zkušeností první.  Nejprve jsme se vydali pěkně po svých přes radniční půdu, kde byly vystaveny zdařilé, někdy až strašidelné výtvory dětí z frýdlantských škol, na ochoz radniční věže. Výstup jsme nakonec zvládli úplně všichni, i ti, kteří o tom ještě pár minut při příchodu ke vstupním dveřím radnice pochybovali. Výhledy byly pěkné a viditelnost dobrá. Poté jsme sestoupili do míst výstavy a expozice. Výstava byla zaměřena na vánoční období za časů našich prababiček a pradědů. Byla tu různá vánoční vykrajovátka, hračky, které mohly děti nalézt pod stromečkem, vybavení kuchyní, ale i fešné zástěrky starostlivých kuchařinek. Nechyběl ani vánočně nazdobený stromeček. Expozice týkající se historie města Frýdlantu byla pro nás také přínosná. Netýkala se pouze osoby Albrechta z Valdštejna, ale zajímavé byly i informace o historii radnice samotné. Mnohé z nás však nejvíce zaujala místnost s rozličnými hudebními nástroji. Na závěr musíme konstatovat, že dnešní den se vydařil a příjemně zpestřil ten předvánoční čas.

žáci a učitelé ZŠ Lázně Libverda

 

Předvánoční ekodílnička

PŘEDVÁNOČNÍ EKODÍLNIČKA

18.11.2015

Tak už se to blíží. Čas adventní nesměle klepe na dveře a my se začínáme těšit na ty krásné zimní svátky, které dobu adventu ukončují. Ano, ano, správně hádáte. Jsou jimi Vánoce. K vánočnímu času v naší škole již nějaký rok neodmyslitelně patří i předvánoční tvoření.  A tak i letos jsme popustili uzdu naší fantazii a prověřili zručnost našich prstíků. Snažili jsme se opět využít materiál, který by možná skončil v kontejnerech na tříděný odpad – např. skleničky od přesnídávek, staré pohlednice, různé odstřižky látek a papíru. Pak také to, co jsme nalezli v našich zásobách tajně ukryté v příšeří půdy a dílny (např. korálky a drátky o kterých si již mnozí mysleli, že jsou navždy ztraceny). A nakonec i přírodniny, které obklopují člověka v prostředí, ve kterém žije. Stačí jen překročit práh našich domovů – nasbírat pár větviček, šišek, či rozlousknout nějaký ten oříšek. Materiálu tedy bylo dosti. A tak jsme vyndali nůžky, lepidla, nějaký ten drátek a dali se do tvorby. A poněvadž jsme vcelku šikovní, začali pod našima rukama vznikat moc pěkné věci. Papírové hvězdy, oříškové ozdoby, korálkové svícínky, lucerničky ve tvaru sněhuláků, přáníčka, stromečkové krabičky a ti starší se dali i do výroby korálkových náušnic. Teď už se jen těšíme, komuže udělají naše výtvory radost. Věříme, že se někdo takový určitě najde :-).

Ekotým Základní školy Lázně Libverda

Podkategorie