• h-0.jpg
  • h-1.jpg
  • h-2.jpg
  • h-3.jpg
  • h-4.jpg
  • h-5.jpg
  • h-6.jpg
  • h-7.jpg
  • h-8.jpg

Vánoční setkání v Domově U Spasitele ve Frýdlantu a návštěva městského muzea, radnice a věže

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ V DOMOVĚ U SPASITELE VE FRÝDLANTU A NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉHO MUZEA, RADNICE A VĚŽE

18.12.2015

V loňském roce jsme se poprvé vydali navštívit seniory do Domova U Spasitele do Frýdlantu. A protože se nám moc líbilo, rozhodli jsme se, že i letos potěšíme babičky a dědečky v tomto vánočním čase. Sbalili jsme všechny rekvizity a vyrazili v domluvený čas do Domova, kde jsme sehráli nacvičený příběh o narození Ježíška. Bylo to moc příjemné setkání a mnozí přítomní nás aktivně podpořili při zpěvu koled. Na závěr jsme popřáli pohodové svátky, hlavně pevné zdraví a rozdali napečené perníčky.

A když už jsme byli v tom Frýdlantu, rozhodli jsme se, že navštívíme frýdlantské městské muzeum Radnici, kde se konala vánoční výstava „Z babiččiny almary“, prohlédneme si místní expozici týkající se historie města a vystoupáme pěkně do oblak, na radniční věž. Bylo zajímavé zjistit, že ačkoliv Lázně Libverda nejsou od Frýdlantu vzdáleny nikterak daleko, tak pro mnohé z nás byla návštěva samotné radnice a věže zkušeností první.  Nejprve jsme se vydali pěkně po svých přes radniční půdu, kde byly vystaveny zdařilé, někdy až strašidelné výtvory dětí z frýdlantských škol, na ochoz radniční věže. Výstup jsme nakonec zvládli úplně všichni, i ti, kteří o tom ještě pár minut při příchodu ke vstupním dveřím radnice pochybovali. Výhledy byly pěkné a viditelnost dobrá. Poté jsme sestoupili do míst výstavy a expozice. Výstava byla zaměřena na vánoční období za časů našich prababiček a pradědů. Byla tu různá vánoční vykrajovátka, hračky, které mohly děti nalézt pod stromečkem, vybavení kuchyní, ale i fešné zástěrky starostlivých kuchařinek. Nechyběl ani vánočně nazdobený stromeček. Expozice týkající se historie města Frýdlantu byla pro nás také přínosná. Netýkala se pouze osoby Albrechta z Valdštejna, ale zajímavé byly i informace o historii radnice samotné. Mnohé z nás však nejvíce zaujala místnost s rozličnými hudebními nástroji. Na závěr musíme konstatovat, že dnešní den se vydařil a příjemně zpestřil ten předvánoční čas.

žáci a učitelé ZŠ Lázně Libverda

 

Předvánoční ekodílnička

PŘEDVÁNOČNÍ EKODÍLNIČKA

18.11.2015

Tak už se to blíží. Čas adventní nesměle klepe na dveře a my se začínáme těšit na ty krásné zimní svátky, které dobu adventu ukončují. Ano, ano, správně hádáte. Jsou jimi Vánoce. K vánočnímu času v naší škole již nějaký rok neodmyslitelně patří i předvánoční tvoření.  A tak i letos jsme popustili uzdu naší fantazii a prověřili zručnost našich prstíků. Snažili jsme se opět využít materiál, který by možná skončil v kontejnerech na tříděný odpad – např. skleničky od přesnídávek, staré pohlednice, různé odstřižky látek a papíru. Pak také to, co jsme nalezli v našich zásobách tajně ukryté v příšeří půdy a dílny (např. korálky a drátky o kterých si již mnozí mysleli, že jsou navždy ztraceny). A nakonec i přírodniny, které obklopují člověka v prostředí, ve kterém žije. Stačí jen překročit práh našich domovů – nasbírat pár větviček, šišek, či rozlousknout nějaký ten oříšek. Materiálu tedy bylo dosti. A tak jsme vyndali nůžky, lepidla, nějaký ten drátek a dali se do tvorby. A poněvadž jsme vcelku šikovní, začali pod našima rukama vznikat moc pěkné věci. Papírové hvězdy, oříškové ozdoby, korálkové svícínky, lucerničky ve tvaru sněhuláků, přáníčka, stromečkové krabičky a ti starší se dali i do výroby korálkových náušnic. Teď už se jen těšíme, komuže udělají naše výtvory radost. Věříme, že se někdo takový určitě najde :-).

Ekotým Základní školy Lázně Libverda

Afrika - kolébka lidstva

PŘEDSTAVENÍ AFRIKA - KOLÉBKA LIDSTVA

11.11.2015

Navštívili jsme poučné představení o Africe. Představení probíhalo v městském kině ve Frýdlantě v Čechách formou dokumentárního filmu.

Oslava Dne ekoškol a zahájení mezinárodní odpadové kampaně Litter Less

OSLAVA DNE EKOŠKOL A ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍ ODPADOVÉ KAMPANĚ LITTER LESS

6.11. 2015

Zahájení mezinárodní odpadové kampaně “Litter Less“ jsme se rozhodli spojit s další významnou událostí pro ekoškoly, a to s oslavou Dne ekoškol. V letošním roce oslavy připadly na pátek 6. listopadu. Asi 14 dnů před tímto datem jsme se sešli, abychom naplánovali, co vlastně v tento den podnikneme, a které kritérium si v rámci kampaně „Litter Less“ vybereme. Nakonec jsme se rozhodli pro týdenní třídění papíru, s tím, že v pátek (v den oslav), společně nastřádaný a vytříděný papír zvážíme.  Jaká by to však byla oslava bez pořádného dortu. Proto padl návrh využít sesbíraný papír a jisté kartony, které jsme měli ukryté v dílně a vytvořit obrovitánský dort z tohoto odpadu. Nezůstalo však pouze u tvorby z papíru, protože na škole třídíme i plasty, sklo a jiný materiál. Některé skupiny se rozhodly využít právě těchto odpadů. Pravidlo, ale bylo předem dáno, musí to být čistě papírový, skleněný, či plastový dort. Během tvorby na nás čekal ještě další úkol, a to vymyslet, co bychom popřáli dalším ekoškolám pro tento rok.

Naše škola se v dané období nacházela ve stavu rekonstrukce, k naší radosti došlo k výměně starých oken za nové a zateplení fasády a budovy školy. Jsme rádi, že se obec rozhodla k tomuto kroku, protože věříme, že díky těmto změnám dojde i k úspoře energií, což bude super. Bohužel však rekonstrukce přinesla i jistý nepořádek v jejím okolí. Velkou část úklidu na sebe vzali pracovníci stavby. Ani my jsme však nechtěli být pozadu, proto jsme se snažili vysbírat drobné odpadky (zbytky kartonů, perlinkových sítí, provázků, apod.), které občas někde zůstaly. Týkalo se to hlavně pozemku naší zahrady, převážně pak záhonků

Všechny naplánované aktivity nakonec vyšly. Papíru jsme během týdne vytřídili 2 kilogramy (jsme zvědavi, jak tomu bude na konci kampaně  Litter Less) a dorty se také povedly. Škoda, že jsme nemohli ochutnat :-).  Navíc jsme se ještě rozhodli zahájit kampaň a oslavu Dne ekoškol drobným pohoštěním a společným přípitkem. K němu nám postačila léčivá voda z lázeňských pramenů naší obce. A k malému pohoštění jsme si usmažili bramborové placky z našich vypěstovaných brambor. No moc velká dobrota to byla. Jedním přáním pro všechny ekoškoly byl i dostatek energie a nadšení ke změnám. Proto doufáme, že ani nás tato myšlenka neopustí a my se posuneme zase o krok dál.

Ekotým Základní školy Lázně Libverda

Školní zahraniční jazykově vzdělávací zájezd Anglie - Eastbourne

ŠKOLNÍ ZAHRANIČNÍ JAZYKOVĚ VZDĚLÁVÁCÍ ZÁJEZD ANGLIE - EASTBOURNE

12. - 18. 10. 2015

Jsme rádi, že jsme měli možnost využít výzvy 56.OPVK, jejíž součástí byl operační program vzdělávání pro konkurence-schopnost, a mohlise tak vydat na jazykově vzdělávací pobyt, který se ukázal nezapomenutelnou a přínosnou zkušeností nejen pro naše žáky, ale i pro pedagogy.  Na zahraniční pobyt do anglického městečka Eastbourne se vydalo 10 žáků naší školy, spolu s dvěma pedagogy.  Ještě před odjezdem u některých převládala nejistota z neznámého. Jisté obavy z cesty, z cizí země a řeči. Pro některé to byl jakýsi splněný sen, pro jiné první osamostatnění od rodiny. Pobytu se účastnili žáci od 5. do 9. ročníku, kteří se učí anglickému jazyku. Jedním z cílů bylo využití angličtiny v praxi, dále jisté osmělení se, ztráta strachu mluvit cizí řečí, poznání nové země, lidí a způsobu života.

Cesta autobusem a následná plavba trajektem byla pouze začátkem našeho putování a poznávání neznámé země, kterou pro nás Anglie do té doby byla. Žáci i pedagogové byli ubytování ve dvojicích přímo v anglických rodinách. Už tento fakt byl dobrou zkušeností a příležitostí využít své angličtiny a poznat zblízka způsob života, bydlení, stravování v běžné anglické rodině. Každý den se pak žáci setkávali v jazykové škole Twin, kde byli rozděleni do skupin, podle dosažené jazykové úrovně. Zde pak trávili 3 hodiny denně v přítomnosti anglického lektora a absolvovali tak výuku pouze v anglickém jazyce. Lektoři využívali různých metod a technik, aby žáci byli co nejvíce zapojeni a aktivizováni. Vše se dělo spíše zábavnou formou. Po počáteční nejistotě, tak mnoho žáků ztratilo zábrany a zjistilo, že není třeba se bát mluvit, i když jejich jazykové dovednosti nejsou až tak na vysoké úrovni. Podstatné je, se nebát projevit a využít toho, co již člověk umí.

Každodenní výuka byla doplněna různými výlety, na které se všichni moc těšili. Navštívili jsme mnoho krásných míst. Mezi prvními bylo malé přímořské městečko Hastings, kde jsme absolvovali návštěvu Pašeráckého muzea, jízdu starodávnou zubačkou na vyhlídku nad městem a následnou procházku po mořském pobřeží. Samo moře bylo tím největším zážitkem pro mnohé přítomné. Studené, nespoutané,.... Další den jsme měli možnost obdivovat rozmanitost podmořského světa (Sea Life) při návštěvě městečka Brighton a po návštěvě Royal palace (paláce králů) zamířit na Brighton pier - zábavné molo, kde na nás čekaly atrakce, nám známé z různých poutí, ale hlavně západ slunce u moře. Poklidnou procházku po pobřeží moře a krásné výhledy na útesy Seven Sisters (nedaleko Eastbournu), nám následujícího dne krapek zhatilo počasí. Vše jsme absolvovali za charakteristického anglického počasí, takže neustále mrholilo, ochladilo se a výhledy přes mlhu nebyly nikterak daleké. Zato pro návštěvu Londýna bylo připraveno počasí přímo ukázkové. Do Londýna jsme se během našeho pobytu vypravili hned dvakrát. Navštívili jsme mnoho zajímavých a pro Londýn charakteristických míst. Proto jsme nemohli minout -Westminster Abbey, Clock tower se zvonem Big Ben, Trafalgar squere, Buckingham palace (sídlo královny), odpočinuli si v Hyde Parku a následně se navrátili do rušných ulic Londýna.  Při druhé návštěvě Londýna někteří z nás využili možnosti pohlédnout na Londýn pěkně z výšky, kam vystoupali za pomoci London Eye (točící se obří kolo). Prošli jsme část Londýna přes Piccadilly Circus na Covent Garden, následně se svezli i londýnským metrem, které je neuvěřitelně složité a pro českého smrtelníka nepochopitelné, kolem Globe Theateru k Tower Bridge, kde jsme měli domluvenu plavbu lodí po řece Temži. Využita byla každá minuta

našeho pobytu. A je jasné, že by byl člověk schopen strávit mnohem více času na všech navštívených místech.

Celý pobyt byl pro všechny z nás velkým přínosem, jak po stránce jazykové, tak i pro poznání cizí země, nových míst, způsobu života, kultury. A zajisté i krok k určitému osamostatnění se a příležitost vycestovat do vzdálené země, za kterou jsou mnozí naši žáci vděčni.  

Podkategorie