• h-0.jpg
  • h-1.jpg
  • h-2.jpg
  • h-3.jpg
  • h-4.jpg
  • h-5.jpg
  • h-6.jpg
  • h-7.jpg
  • h-8.jpg

Afrika - kolébka lidstva

PŘEDSTAVENÍ AFRIKA - KOLÉBKA LIDSTVA

11.11.2015

Navštívili jsme poučné představení o Africe. Představení probíhalo v městském kině ve Frýdlantě v Čechách formou dokumentárního filmu.

Oslava Dne ekoškol a zahájení mezinárodní odpadové kampaně Litter Less

OSLAVA DNE EKOŠKOL A ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍ ODPADOVÉ KAMPANĚ LITTER LESS

6.11. 2015

Zahájení mezinárodní odpadové kampaně “Litter Less“ jsme se rozhodli spojit s další významnou událostí pro ekoškoly, a to s oslavou Dne ekoškol. V letošním roce oslavy připadly na pátek 6. listopadu. Asi 14 dnů před tímto datem jsme se sešli, abychom naplánovali, co vlastně v tento den podnikneme, a které kritérium si v rámci kampaně „Litter Less“ vybereme. Nakonec jsme se rozhodli pro týdenní třídění papíru, s tím, že v pátek (v den oslav), společně nastřádaný a vytříděný papír zvážíme.  Jaká by to však byla oslava bez pořádného dortu. Proto padl návrh využít sesbíraný papír a jisté kartony, které jsme měli ukryté v dílně a vytvořit obrovitánský dort z tohoto odpadu. Nezůstalo však pouze u tvorby z papíru, protože na škole třídíme i plasty, sklo a jiný materiál. Některé skupiny se rozhodly využít právě těchto odpadů. Pravidlo, ale bylo předem dáno, musí to být čistě papírový, skleněný, či plastový dort. Během tvorby na nás čekal ještě další úkol, a to vymyslet, co bychom popřáli dalším ekoškolám pro tento rok.

Naše škola se v dané období nacházela ve stavu rekonstrukce, k naší radosti došlo k výměně starých oken za nové a zateplení fasády a budovy školy. Jsme rádi, že se obec rozhodla k tomuto kroku, protože věříme, že díky těmto změnám dojde i k úspoře energií, což bude super. Bohužel však rekonstrukce přinesla i jistý nepořádek v jejím okolí. Velkou část úklidu na sebe vzali pracovníci stavby. Ani my jsme však nechtěli být pozadu, proto jsme se snažili vysbírat drobné odpadky (zbytky kartonů, perlinkových sítí, provázků, apod.), které občas někde zůstaly. Týkalo se to hlavně pozemku naší zahrady, převážně pak záhonků

Všechny naplánované aktivity nakonec vyšly. Papíru jsme během týdne vytřídili 2 kilogramy (jsme zvědavi, jak tomu bude na konci kampaně  Litter Less) a dorty se také povedly. Škoda, že jsme nemohli ochutnat :-).  Navíc jsme se ještě rozhodli zahájit kampaň a oslavu Dne ekoškol drobným pohoštěním a společným přípitkem. K němu nám postačila léčivá voda z lázeňských pramenů naší obce. A k malému pohoštění jsme si usmažili bramborové placky z našich vypěstovaných brambor. No moc velká dobrota to byla. Jedním přáním pro všechny ekoškoly byl i dostatek energie a nadšení ke změnám. Proto doufáme, že ani nás tato myšlenka neopustí a my se posuneme zase o krok dál.

Ekotým Základní školy Lázně Libverda

Školní zahraniční jazykově vzdělávací zájezd Anglie - Eastbourne

ŠKOLNÍ ZAHRANIČNÍ JAZYKOVĚ VZDĚLÁVÁCÍ ZÁJEZD ANGLIE - EASTBOURNE

12. - 18. 10. 2015

Jsme rádi, že jsme měli možnost využít výzvy 56.OPVK, jejíž součástí byl operační program vzdělávání pro konkurence-schopnost, a mohlise tak vydat na jazykově vzdělávací pobyt, který se ukázal nezapomenutelnou a přínosnou zkušeností nejen pro naše žáky, ale i pro pedagogy.  Na zahraniční pobyt do anglického městečka Eastbourne se vydalo 10 žáků naší školy, spolu s dvěma pedagogy.  Ještě před odjezdem u některých převládala nejistota z neznámého. Jisté obavy z cesty, z cizí země a řeči. Pro některé to byl jakýsi splněný sen, pro jiné první osamostatnění od rodiny. Pobytu se účastnili žáci od 5. do 9. ročníku, kteří se učí anglickému jazyku. Jedním z cílů bylo využití angličtiny v praxi, dále jisté osmělení se, ztráta strachu mluvit cizí řečí, poznání nové země, lidí a způsobu života.

Cesta autobusem a následná plavba trajektem byla pouze začátkem našeho putování a poznávání neznámé země, kterou pro nás Anglie do té doby byla. Žáci i pedagogové byli ubytování ve dvojicích přímo v anglických rodinách. Už tento fakt byl dobrou zkušeností a příležitostí využít své angličtiny a poznat zblízka způsob života, bydlení, stravování v běžné anglické rodině. Každý den se pak žáci setkávali v jazykové škole Twin, kde byli rozděleni do skupin, podle dosažené jazykové úrovně. Zde pak trávili 3 hodiny denně v přítomnosti anglického lektora a absolvovali tak výuku pouze v anglickém jazyce. Lektoři využívali různých metod a technik, aby žáci byli co nejvíce zapojeni a aktivizováni. Vše se dělo spíše zábavnou formou. Po počáteční nejistotě, tak mnoho žáků ztratilo zábrany a zjistilo, že není třeba se bát mluvit, i když jejich jazykové dovednosti nejsou až tak na vysoké úrovni. Podstatné je, se nebát projevit a využít toho, co již člověk umí.

Každodenní výuka byla doplněna různými výlety, na které se všichni moc těšili. Navštívili jsme mnoho krásných míst. Mezi prvními bylo malé přímořské městečko Hastings, kde jsme absolvovali návštěvu Pašeráckého muzea, jízdu starodávnou zubačkou na vyhlídku nad městem a následnou procházku po mořském pobřeží. Samo moře bylo tím největším zážitkem pro mnohé přítomné. Studené, nespoutané,.... Další den jsme měli možnost obdivovat rozmanitost podmořského světa (Sea Life) při návštěvě městečka Brighton a po návštěvě Royal palace (paláce králů) zamířit na Brighton pier - zábavné molo, kde na nás čekaly atrakce, nám známé z různých poutí, ale hlavně západ slunce u moře. Poklidnou procházku po pobřeží moře a krásné výhledy na útesy Seven Sisters (nedaleko Eastbournu), nám následujícího dne krapek zhatilo počasí. Vše jsme absolvovali za charakteristického anglického počasí, takže neustále mrholilo, ochladilo se a výhledy přes mlhu nebyly nikterak daleké. Zato pro návštěvu Londýna bylo připraveno počasí přímo ukázkové. Do Londýna jsme se během našeho pobytu vypravili hned dvakrát. Navštívili jsme mnoho zajímavých a pro Londýn charakteristických míst. Proto jsme nemohli minout -Westminster Abbey, Clock tower se zvonem Big Ben, Trafalgar squere, Buckingham palace (sídlo královny), odpočinuli si v Hyde Parku a následně se navrátili do rušných ulic Londýna.  Při druhé návštěvě Londýna někteří z nás využili možnosti pohlédnout na Londýn pěkně z výšky, kam vystoupali za pomoci London Eye (točící se obří kolo). Prošli jsme část Londýna přes Piccadilly Circus na Covent Garden, následně se svezli i londýnským metrem, které je neuvěřitelně složité a pro českého smrtelníka nepochopitelné, kolem Globe Theateru k Tower Bridge, kde jsme měli domluvenu plavbu lodí po řece Temži. Využita byla každá minuta

našeho pobytu. A je jasné, že by byl člověk schopen strávit mnohem více času na všech navštívených místech.

Celý pobyt byl pro všechny z nás velkým přínosem, jak po stránce jazykové, tak i pro poznání cizí země, nových míst, způsobu života, kultury. A zajisté i krok k určitému osamostatnění se a příležitost vycestovat do vzdálené země, za kterou jsou mnozí naši žáci vděčni.  

Horská služba u nás v Lázních LIbverda

HORSKÁ SLUŽBA U NÁS V LÁZNÍCH LIBVERDA - SETKÁNÍ S PROFESIONÁLNÍM ZÁCHRANÁŘEM

22.10.2015

O tom, že v naší obci od roku 2011, funguje stanice Horské služby mnozí z nás věděli. Ale nikdo jsme neměli tu příležitost si přímo popovídat s některým z jejich členů. Proto se mnozí z nás těšili na dnešní setkání s profesionálním záchranářem panem Tomášem Prchalem, který v době letní sezony působí i na libverdské stanici Horské služby. A nebylo to vůbec nezáživné povídání. Měli jsme možnost si z blízka prohlédnout základní vybavení záchranářů Horské služby. Někteří z nás si vyzkoušeli obléknutí  záchranářského postroje (sedáku), aniž by se do něho zamotali. Pokusili jsme se o umístění a fixování zraněného do speciálního lehátka. A přitom všem nechyběl popis, jak postupují záchranáři při jeho ošetření.

Řekli jsme si pravidla pobytu v přírodě, v horách a zopakovali si základní informace o poskytování první pomoci z pozice laiků. Mohli jsme se ptát na vše, co nás k tomuto tématu napadalo, a co nás zajímalo. Ale to nebylo vše. Nakonec jsme vyrazili k libverdské stanici, kde jsme mohli zhodnotit její vybavenost a hlavně si vyzkoušet posed na záchranářské čtyřkolce. Což ocenila hlavně chlapecká část našeho osazenstva. Děkujeme za pěknou přednášku a doufáme, že nebudeme nikdy potřebovat pomoc horských záchranářů. A to nám věřte, že to nemyslíme nijak špatně :-).                                  žáci a učitelé ZŠ Lázně Libverda

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROJEKTU

Výzva č. 56

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 1. 00/56.2213

Název projektu: Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Lázně Libverda

Tento projekt je spolufinancován z ESF a státním rozpočtem ČR

Podkategorie