• h-0.jpg
  • h-1.jpg
  • h-2.jpg
  • h-3.jpg
  • h-4.jpg
  • h-5.jpg
  • h-6.jpg
  • h-7.jpg
  • h-8.jpg

Horská služba u nás v Lázních LIbverda

HORSKÁ SLUŽBA U NÁS V LÁZNÍCH LIBVERDA - SETKÁNÍ S PROFESIONÁLNÍM ZÁCHRANÁŘEM

22.10.2015

O tom, že v naší obci od roku 2011, funguje stanice Horské služby mnozí z nás věděli. Ale nikdo jsme neměli tu příležitost si přímo popovídat s některým z jejich členů. Proto se mnozí z nás těšili na dnešní setkání s profesionálním záchranářem panem Tomášem Prchalem, který v době letní sezony působí i na libverdské stanici Horské služby. A nebylo to vůbec nezáživné povídání. Měli jsme možnost si z blízka prohlédnout základní vybavení záchranářů Horské služby. Někteří z nás si vyzkoušeli obléknutí  záchranářského postroje (sedáku), aniž by se do něho zamotali. Pokusili jsme se o umístění a fixování zraněného do speciálního lehátka. A přitom všem nechyběl popis, jak postupují záchranáři při jeho ošetření.

Řekli jsme si pravidla pobytu v přírodě, v horách a zopakovali si základní informace o poskytování první pomoci z pozice laiků. Mohli jsme se ptát na vše, co nás k tomuto tématu napadalo, a co nás zajímalo. Ale to nebylo vše. Nakonec jsme vyrazili k libverdské stanici, kde jsme mohli zhodnotit její vybavenost a hlavně si vyzkoušet posed na záchranářské čtyřkolce. Což ocenila hlavně chlapecká část našeho osazenstva. Děkujeme za pěknou přednášku a doufáme, že nebudeme nikdy potřebovat pomoc horských záchranářů. A to nám věřte, že to nemyslíme nijak špatně :-).                                  žáci a učitelé ZŠ Lázně Libverda

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROJEKTU

Výzva č. 56

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 1. 00/56.2213

Název projektu: Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Lázně Libverda

Tento projekt je spolufinancován z ESF a státním rozpočtem ČR

Zápis do 1. třídy pro rok 2016/2017

 Zápis do 1. třídy pro rok 2016/2017 - zápis se koná od 8:00hod do 15:00hod v budově školy č.p. Lázně Libverda 112

Tento zápis se týká všech dětí, které mají ve školním roce 2016/2017 zahájit školní docházku. Tj. dětí narozených v období do 31.8.2009. Zápis je určen i dětem, kterým byla školní docházka minulý rok odložena.

Doprovod zákonného zástupce ( rodiče ) nutný. K zápisu je třeba rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Proč právě k nám na školu?

Jsme malá škola s individuálním přístupem ke každému žáku. Vyučujeme dle dvou školních vzdělávacích programů. Jeden je určen žákům základní školy, druhý žákům se zdravotním postižením. Do výuky zařazujeme projektové vyučování a činností, které žáci mohoiu využít v běžném životě. Dále jsme zařazeni do projektu EKOŠKOL

Divadlo Fortissimo - pantomima

DIVADLO FORTISSIMO - PANTOMIMA

21.10.2015

Je uměním vyjádřit emoce, děj a situace bez využití daru řeči. Jedna ze skupin naší společnosti však tuto dovednost, pokud se chce ve svém oboru prosadit, ovládnout musí. Jsou jí herci. Navíc, když si vyberou obor pantomima, tak jim nic jiného nezbývá. Musí zapomenout na slova a vsadit na svůj pohyb, gesta a mimiku. S tímto uměním jsme se mohli, alespoň částečně, seznámit během setkání s divadlem Fortissimo v hejnickém kině. Někteří z nás své herecké vlohy mohli předvést i na podiu. Stali se herci a mohli si prověřit své pantomimické schopnosti. Někteří velice zdatně sekun-dovali přítomnému profesionálovi. Dostali jsme několik cenných rad, zhlédli velice vtipné scénky a následně se rozešli do svých domovů trénovat vše, čemu jsme se dnes naučili :-).      

žáci a učitelé ZŠ Lázně Libverda

Návštěva městské knihovny v Hejnicích

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V HEJNICÍCH

21.10.2015

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“(J. A. Komenský)

A protože nikdo z nás hlupá-kem býti nechce, vydali jsme se na návštěvu do hejnické knihovny, kde se nás ujala paní Eva Prokešová, tamní knihovnice. Nejprve jsme se seznámili s provozem zdejší knihovny, podmínkami členství a výpůjčním řádem. Paní kni- hovnice pro nás měla připrave-ny i záludné hádanky. U nich jsme prověřili nejen naše moz-kové závity, ale předvedli i naši čtenářskou dovednost. Poté už byla knihovna pouze naše! Mohli jsme si prohlédnout, prolistovat, částečně i pročíst jednotlivé publikace, kterými knihovna disponuje. Objevili jsme velice pěkné a zajímavé knížky. Každý z nás si našel to, co jej nejvíce zajímá. Bylo to moc příjemné setkání a možná, že i někteří z nás po- chopili, že zajít občas do kni- hovny není ztráta času. Paní knihovnici přejeme dostatek čtenářů a děkujeme za její čas, který nám věnovala.

„Knihy o zdraví čtěte pozorně, mohli byste zemřít na tiskovou chybu.“(M.Twain)

 

 

Podkategorie