• h-0.jpg
  • h-1.jpg
  • h-2.jpg
  • h-3.jpg
  • h-4.jpg
  • h-5.jpg
  • h-6.jpg
  • h-7.jpg
  • h-8.jpg

Celodenní výlet k oslavě Dne dětí

CELODENNÍ VÝLET K OSLAVĚ DNE DĚTÍ

21.5.2015

Blíží se Den dětí a my jsme se dočkali příjemného překvapení. Svátek dětí je až 1. 6., ale my jsme dostali dárek už nyní. Do poslední chvíle jsme nevěděli, co je pro nás připraveno. Asi 3 dny před plánovaným vý-letem jsme se dozvěděli více. Neměli jsme zažít pouze jednu akci, ale hned tři. Bylo to takové 3 v jednom. Ve čtvrtek jsme totiž vyrazili do Liberce, abychom nejprve vystoupali na vyhlídkovou věž v Lidových sadech a prohlédli si pěkně z výšky naše krajské město a okolí. Poté jsme zhlédli představení „Staré po- věsti české“ v podání herců J. Přeučila a E. Hruškové. A nakonec se přesunuli do zoologické zahrady, kde jsme mohli zhodnotit částečnou přestavbu (vstupu) zoologické a zahrady a hlavně si prohlédnout přítomná zvířata. A pokud bychom měli stručně zhodnotit náš výlet – tak LÍBIL. Někteří z nás dokonce překonali strach z výšek a vystoupali na libereckou věž, to aby mohli zhodnotit výhledy do jejího okolí. Jiní byli nadšeni divadelním představením, protože vidět Popelku na vlastní oči se jen tak někomu nepoštěstí a návštěva ZOO snad nezklamala vůbec nikoho. Setkání s mládětem lva bylo nezapomenutelné. Škoda jen, že mezi námi a jím bylo sklo. No vlastně... možná dobře, že tam bylo sklo! Ale tuhle „malou“ kočičku by si vzal domů snad každý z nás. Jo a taky lachtany, opičky, surikaty, tučňáky,....   Ale to by nás asi do vlaku nepustili. Tak jsme je tam pěkně nechali a vydali se k domovu. Unaveni, ale plni nových zážitků.      

žáci a učitelé ZŠ Lázně Libverda

Výzva zeleným školám - " Akční den "

VÝZVA ZELENÝM ŠKOLÁM - „AKČNÍ DEN“

OSLAVA DNE ZEMĚ SPOJENÁ S OTEVŘENÍM NAŠÍ ZAHRADY

29. dubna 2015

Možná, že jste zaznamenali na webu obce informaci o tom, že se nám podařilo dostat se mezi 15 škol v tzv. Zelené výzvě vyhlášené Nadačním fondem Tesco a sdružením Tereza. Naším snem bylo upravit odpočinkovou část školní zahrady a díky vašim hlasům se to povedlo. Ještě jednou děkujeme. Proměnu zahrady jste mohli sledovat v průběhu měsíce března a dubna, tedy pokud jste obyvateli obce. Těm, kteří to štěstí nemají, zkusíme postupnou přeměnu alespoň touto cestou zprostředkovat. Chtěli jsme upravit stávající venkovní učebnu, která si naši péči po letech služby zasloužila. Ostrost zahradnických nůžek pocítily popínavé rostliny, kterými byla učebna pokryta. Jejich úplné ostříhání nás trošku mrzelo, ale věříme, že se naše venkovní útočiště opět brzy zazelená. Celou jsme ji následně obryli a poté zavolali posily :-). Pan starosta nám poskytl pracovníky, kteří nám pomohli s jejím celkovým obroušením a následným natřením. To bychom opravdu sami asi nezvládli. Děkujeme.My jsme měli alespoň čas pracovat na dalších úkolech. Ty se převážně nesly v duchu hesla „natírám, natíráš, natíráme“. Při natírání se vystřídali snad úplně všichni. Spotřeba barev byla opravdu vysoká. Dvojího nátěru se dočkal plot, opravného pak obruby záhonků, mahagonového nátěru vyrobené dřevěné lavičky a nezapomněli jsme ani na budoucí nájemníky „hmyzího hotelu“.

To však nebylo všechno. Někteří z nás se pustili do úprav záhonků, zasadili jsme nové keře rybízů. Ty nám darovali rodiče našeho žáka Emila S., za což jim děkujeme. Naše „plantáže“ se dále rozrostly o výhonky ostružin a jarního sestřihu se dočkaly i keře růží. Přiznáváme, že to mělo hlavně praktický důvod, potřebovali jsme se při natírání protlačit, co nejvíce k plotu :-). Nyní se dostáváme k dalšímu velkému počinu, a tím je vytvoření nového ohniště, které bychom mohli využívat k opékání chutných špekáčků a dalších dobrot. Zbudovat ho, se ukázalo jako velký oříšek, ale i ten se nám podařilo rozlousknout. Na to, že nikdo z nás není stavař, s výsledkem jsme spokojeni. Samozřejmě, že by nám mohl někdo namítnout něco o nepřesnostech, ale na to je jednoduchá odpověď: „Dělali jsme to sami, vlastními silami, a to ohniště je prostě naše!“ Doufáme, že vydrží i první zatěžkávací zkoušku, kterou chceme zrealizovat ještě do konce tohoto školního roku.

Posledním úkolem byla výroba a instalace „hmyzího hotelu“. Nevíme, zdali všichni vědí co to vlastně je? Jde o jakýsi domeček (útočiště) pro hmyz, který nám může být na zahradách nápomocný (při opylování, hubení škůdců,...). Při výrobě se mohou využít různé přírodní materiály, které se stanou úkrytem jednotlivým hmyzím obyvatelům. Na náš hmyzí hotel jsme využili provrtaná dřeva, kameny, šišky, seno, duté stonky rostlin, děravé cihly. Dostavba byla svěřena našim nejmladším a umístění naopak nejstarším. Toto všechno, co zde bylo popsáno, jsme museli stihnout do 29. 4. 2015, kdy se měl uskutečnit tzv. Akční den, který jsme věnovali oslavě Dne Země a slavnostnímu otevření naší zahrady. Protože jsme u toho nechtěli být sami, pozvali jsme děti z mateřské školy naší obce. Na tuto akci pak dále dorazil i pan starosta Ing. J. Pospíšil, zástupce ze sdružení Tereza paní K. Blažková a bývalá paní ředitelka, nynější ředitelka školní inspekce pro Liberecký kraj, PaedDr. D. Rozkovcová. Po netrpělivém očekávání jsme se dočkali všech účastníků a zahrada byla přestřihnutím pásky slavnostně otevřena. Děti z mateřské školy měly za úkol odhalit všechny změny, ke kterým na zahradě došlo. „Jak jsou malé, tak jsou šikovné.“ Vyjmenovaly úplně všechny, ani na „hmyzí hotel“ nezapomněly. O něm se pak dozvěděly několik informací – k čemu a z čeho je vyrobený, a komu je určený. Zmínili jsme se o možnosti následného využití odpadu ze zahrad a domácností, o kompostování. Poté už na děti čekalo několik disciplín, které měly souvislost se zahradou a životem na ní. Dozvěděly se o užitečnosti žížal v půdě a na jednu z nich si při průlezu tunelem zahrály. Poskládaly rostlinu a pojmenovaly její části, poté mohly předvést své znalosti při určování rostlin na obrázcích. Došlo i na kompostování, kde musely vybrat vhodné odpady určené k uložení do kompostéru. A aby se u toho trošku protáhly, přišlo na řadu bystré oko a přesný hod – to když se snažily naházet ovoce (nebojte se, bylo pouze plastové) do námi vyrobeného kompostéru. Poslední zastavení bylo u berušek, kde se děti dozvěděly proč si jich vážit, jak se mšicemi dokážou „zatočit“. A protože berušky bychom měli správně nazývat slunéčky sedmitečnými, dostaly za úkol vylovit 7 žlutých víček od petlahví a umístit je na krovky předkreslené berušky. Pokud všechny připravené disciplíny zvládly, čekala je odměna. Mohly si vlastnoručně zasadit svoji květinu, kterou si odnesly domů a mohou jí věnovat všechnu svoji péči. Celé dopoledne proběhlo v poklidném duchu a myslíme si, že bylo příjemným setkáním nás a dětí z mateřské školy. Jsme rádi, že jsme vše zvládli a mohli realizovat naše plány a sny. Upravit si tu naší zahrádečku, malou, školní, pro potěchu našich duší. A doufáme, že ne jen našich :-).

Tým Zš Lázně Libverda

 

 

 

      

 

Zravotnická záchranná služba Liberec

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LIBEREC

23.4. 2015

Někdo v dětství sní o tom, že bude hasič, jiný učitel, nebo zvěrolékař. Najdou se mezi námi i popeláři a kosmonauti. My jsme se na vlastní oči mohli přesvědčit, co obnáší profese zdravotnického záchranáře. Vydali jsme se na liberecké letiště, kde se nás ujali dva z nich – Miloš a Lukáš. Ti se nám věnovali a připravili nám mnoho nezapomenutelných zážitků. Spoustu věcí jsme mohli okusit na vlastní kůži – prohlédli jsme si zblízka vrtulník, seznámili se s jeho vybavením, dokonce jsme si vyzkoušeli i nezbytná sluchátka. Pokusili se uložit zraněného na nosítka, změřili si tepovou frekvenci našeho srdce, prozkoumali záchranné vozidlo, zkusili zavolat pomoc přes dispečink záchranné služby, zodpovědět otázky týkající se první pomoci. Zhlédli cvičnou záchrannou akci, kdy byla „zachra- ňována“ naše Vendulka, která uklouzla ve skalách a zlomila si nohu. A nakonec se stali sami záchranáři, to když jsme byli ustrojeni do speciálních postrojů a vytaženi do výšky asi 4 metrů. Po této návštěvě již člověk nepochybuje, že profese záchranáře může být velice zajímavá, ale je k ní třeba psychické i fyzické zdatnosti a odolnosti. Neradi jsme se loučili a opouštěli liberecké letiště. Velký dík patří všem záchranářům, že nám věnovali svůj čas. Byli úžasní.

žáci a učitelé ZŠ Lázně Libverda

 

Soutěž ve skládání puzzlí

SOUTĚŽ VE SKLÁDÁNÍ PUZZLÍ

8.4. 2015

Skládání puzzlí si buď zamilujete, nebo u něj ztratíte všechny nervy. My jsme ze svého středu vybrali psychicky odolné jedince a vyslali je do Liberce na soutěž ve skládání puzzlí. Soutěžilo se v několika kategoriích – dle věku žáků. Speciální kategorií bylo skupinové skládání. Při tom se jistojistě prověří sehranost týmu. A už teď prozradíme, že u nás je sehranost na vysoké úrovni, jelikož jsme si přivezli hned 1. místo. Nebylo to však jediné ocenění. V 1. kategorii (1. třídy) si Kačka zajistila pěknou pátou příčku. V 2. kategorii (2. – 3. třídy) jsme si odnesli umístění nejvyšší – Emil získal 1. místo. Ve 4. kategorii (6. - 7. třídy) jsme zabodovali hned dvakrát. Na ty dva nejvyšší stupně vítězů vystoupali Pavel M. s 2. místem a Romča byla na místě před ním, tedy obsadila zlatou příčku. Jupí! Pochválit bychom však měli i zbývající zástupce naší školy – Tomíka M., Aleše a Adama. Protože poskládat rozsypané dílky do určitého celku chce dozajista velkou dávku trpělivosti, rychlosti i postřehu.

žáci a učitelé ZŠ Lázně Libverda

Krejčík Honza - Abeceda slušného chování - divadelní představení

KREJČÍK HONZA - ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ- DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

31. 3. 2015

Občas je třeba vyrazit za „kulturou“ a tento čas právě nastal. Vydali jsme se (žáci 1. stupně) na představení Honzy Krejčíka, které se věnovalo, jak název napo-vídá, slušnému chování. Už od začátku to byla veliká legrace. Kromě Krej-číka Honzy, jsme se seznámili s pošťákem Tomem a zavíracím Špendlíkem Nes-myslíkem. Celé představení bylo moc vtipné, plné písniček, na které jsme si do-konce i zatančili. Z některých z nás se stali malí herci a stali se tak součástí před-stavení. S představitelem Honzy Krejčíka jsme si po představení příjemně po-povídali. A nesmělo chybět ani společné foto :-).

Źáci a učitelé ZŠ Lázně Libverda

Podkategorie