• h-0.jpg
  • h-1.jpg
  • h-2.jpg
  • h-3.jpg
  • h-4.jpg
  • h-5.jpg
  • h-6.jpg
  • h-7.jpg
  • h-8.jpg

Výhra v IKEA výzvě - Spolu s námi :)

VÝHRA V IKEA VÝZVĚ - SPOLU S NÁMI :)

16.3. 2015

RADUJTE SE S NÁMI !!!!!!

Přeměna naší zahrady, která proběhla v minulém školním roce, byla vybrána mezi 10 nejlepších změn v tzv. IKEA výzvě „ Spolu s Vámi“. Tuto výzvu vyhlásil obchodní řetězec IKEA ve spolupráci se sdružením TEREZA, pod který spadá program Ekoškola, do kterého jsme zapojeni. Výhra nám přinesla obrovitánskou radost a finanční odměnu, kterou budeme moci využít na ekologický výukový program, exkurzi nebo další změnu prostředí školy. A to nám věřte, že nápadů máme ještě dost!                                                         Ekotým ZŠ Lázně Libverda

 

Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

16.3. 2015

 

Každý rok vysíláme své zástupce na recitační soutěž Chrastavská sloka. Protože se tato akce již blíží, zorganizovali jsme si výběrové kolo u nás ve škole. Každý si připravil básničku, kterou musel před publikem spolužáků a přísné :-) poroty (tu tvořily paní učitelky) přednést. Soutěžilo se ve 3. kategoriích. Žáci 1. stupně, žáci 2. stupně a třetí kategorii tvořili žáci vyžadující specific. přístup s ohledem na jejich řečový, či paměťový handicap. Na některých byla patrná tréma, ale i tak jsme si vyslechli spoustu pěkných básniček. Porota to neměla vůbec lehké. Nakonec musíme pogratulovat vítězům, jmenovitě: Denisovi, Božence a Pavlíkovi Č. Ale pochvalu si zaslouží zajisté všichni. Hlavně ti, kteří se zodpovědně na to naše básničkování připravili.                                                    

Žáci a učitelé ZŠ Lázně Libverda

 

Zahrada pro potěchu duše - prosíme o hlas :)

Zahrada pro potěchu duše

Kde jinde načerpat energii, zpomalit své kroky, nachytat sluneční paprsky, získat nové informace, ochutnat plody vlastního snažení, setkat se se svými spolužáky a blízkými?


Škola: Základní škola Lázně Libverda

Rádi bychom dali novou tvář odpočinkové části naší zahrady. Chtěli bychom upravit okrasné záhonky a zasadit nové keře (ostružiny, rybíz, borůvky). Opravit stávající venkovní učebnu (protože ta si již nový nátěr opravdu zaslouží) a vytvořit nové ohniště a venkovní sezení, kde bychom se mohli scházet se svými kamarády a rodiči. Rádi bychom vypomohli opuštěným hmyzím obyvatelům naší zahrady a zbudovali jim malé hmyzí hotýlky. To aby měli, kde bydlet a my zase co pozorovat. Během Akčního dne bychom zorganizovali setkání s dětmi Mateřské školy v naší obci. Pro které by bylo připraveno zábavné dopoledne plné her a soutěží vztahující se k ochraně přírody. K setkání bychom využili nově upravenou zahradu a přilehlé hřiště.

 

PROSÍME O VÁŠ HLAS, STAČÍ KLIKNOUT NA ODKAZ NÍŽE, ZADAT SVŮJ E-MAIL A VYČKAT NA POTVRZUJÍCÍ E-MAIL S ODKAZEM PRO POTVRZENÍ VAŠEHO HLASU!!!

http://zeleneskoly.cz/portfolio/cz/zahrada-pro-potechu-duse

 

Na bruslích

NA BRUSLÍCH

3.3. 2015

Protože zima ještě oficiálně neskončila, chtěli jsme si vyzkoušet jeden z tradičních zimních sportů, a tím je – bruslení. V přírodě bychom zamrzlou lední plochu těžko hledali, a proto jsme vyrazili prověřit kvalitu ledu krytého ledního stadionu do Frýdlantu. Bruslení se účastnili pouze žáci 2. stupně.   A musí-me přiznat, že někteří stáli na bruslích poprvé. V úterý jsme hned ráno vyrazili směr Frýdlant, vybaveni bruslemi a teplým oblečením. Po příjezdu jsme zjistili, že lední plochu budeme mít pouze pro sebe (tedy alespoň na začátku). Nikdo tam, kromě nás nebyl. Což se ukázalo jako dobrý stav. První nesmělé krůčky zpočátku končily na ledě, ale my jsme to nevzdávali a po pár minutách jsme se dokázali udržet ve vzpřímené poloze v pohybu vpřed všichni. Mantinely se staly našimi kamarády. Některým z nás to šlo moc dobře. Na prvobruslařích byla vidět velká snaha, což se jistě také cení. Bruslení jsme si moc užili, nikdo si nic nezlámal a mnozí z nás zjistili, že bruslení je fakt dóóóst dobrý sport.

Vyprávění čubičky Kvídy

VYPRÁVĚNKY ČUBIČKY KVÍDY  

24. 2. 2015

- setkání s autorem knihy panem Petrem Holánem

Dnes jsme měli zajímavou návštěvu. Přišla se na nás podívat malá, sympatická, přitom nenápadná aktérka nově napsané knížky „Pos-lední vyprávěnky čubičky Kvídy“. Přivedla s sebou i autora této knihy.... Nebo tomu bylo naopak? S malou fenečkou drsno-srstého jezevčíka a s auto-rem knihy panem Holá-nem jsme strávili necelou hodinku. Ta byla naplněna vyprávěním, předčítáním, povídáním si nejen o knížce samotné, ale o psím ži-votě jako takovém. Dozvěděli jsme se, že je knížka poskládána z několika příběhů, jejíž hlavní hrdinkou je právě čubička Kvída. K nim napsaly věnování různé osobnosti našeho kulturního, či veřejného života. A tak v závěru jednotlivých příběhů můžeme najít slova od paní Zátopkové, herce I. Trojana, horolezce J. Rakoncaje, a jiných. Protože je pan Holán vášnivý myslivec, naše povídání nakonec přešlo od zvířat domácích k těm lesním. A bylo to moc zajímavé vyprávění. Seznámili jsme se s mysliveckou mluvou a s napětím po-slouchali líčení příhody s jezevcem. Připomněli jsme si, jak se zachovat, když najdeme opuštěné mládě a mnohé z nás zajímalo, zda je možné ochočit si srnce, či divoké prase. To vše sledovala a pozorně poslouchala i samotná Kvída, kterou jsme si v závěru mohli pohladit. Bylo to moc příjemné setkání.

žáci ZŠ Lázně Libverda

Podkategorie