Naše škola má sídlo v budově, která je v klidné části obce Lázně Libverda. Škola se nachází v ulici Lázně Libverda 112, kousek od autobusové zastávky. Budova školy je umístěna v krásném prostředí (louky, lesy, řeka). Vyučování probíhá ve zmodernizovaných učebnách vybavených interaktivními tabulemi a multimediální počítačovou technikou - učebna informatiky. Praktické dovednosti si žáci upevňují v prostorných třídách, ale i v tělocvičně, na venkovním hřišti s umělým povrchem nebo na školní zahradě s pergolou (tam se v případě příznivého počasí přesouvá část výuky). Součástí zahrady jsou také záhony, kde žáci pod vedením pedagogů pěstují bio plodiny, které pak v hodinách pracovního vyučování zpracovávají.


Prohlášení o přístupnosti

Při tvorbě našich webových stránek byla zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a vyhlášky č.64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Web je tvořen podle specifikace HTML5 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah a forma jsou odděleny pomocí CSS. Web je tak možné používat na různých výstupních zařízeních. Velikost písma je definována v relativních jednotkách, aby bylo možno písmo zvětšovat či zmenšovat pomocí prohlížeče.

Některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, XLS), a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče, které lze stáhnout zdarma na webech jejich poskytovatelů.


Kontakt v případě problémů

I přes veškerou naši snahu a vůli je však možné, že se na našich webových stránkách nějaká chyba vyskytne. Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, budeme vám vděční, pokud nám závady nahlásíte na e-mailovou adresu zvslibverda@volny.cz, abychom mohli provést patřičné kroky k odstranění těchto nedostatků.