Aktuality

Komunikace se školou

Prosíme všechny rodiče, aby s pracovníky školy komunikovali pouze v pracovní době, prostřednictvím telefonního čísla ZŠ (482322174). 

Ředitelské volno 9.5.2024 a 10.5.2024

Ve středu 8.5.2024 je státní svátek. Ve čtvrtek 9.5.2024 a v pátek 10.5.2024 vyhlášeno ředitelské volno. S dětmi se opět sejdeme v pondělí 13.5.2024.

Upozornění na včasné omlouvání žáků

Znovu upozorňujeme rodiče na řádné a včasné omlouvání žáků dle školního řádu viz. níže. Kdo nebude řádně omluven podle stanovených povinností, budou mu udělené neomluvené hodiny. Chceme se tímto opatřením vyhnout případnému záškoláctví. 

Výňatek o školní docházce ze školního řádu:

a) Žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas podle daného rozvrhu, účastnit se vyučování a činností organizovaných školou, které se konají v době vyučování. Řádně omlouvat svoji neúčast na vyučování a ostatních povinných akcích školy.

b) V případě, že se žák nemůže vyučování účastnit z důvodu předem známých, požádá zákonný zástupce nezletilého žáka třídního učitele o uvolnění z vyučování.

c) Žádají-li zákonní zástupci o uvolnění žáka před ukončením vyučování, dají třídnímu učiteli prostřednictvím žáka písemnou omluvu, kde uvedou den a hodinu, kdy má být žák uvolněn.

d) Uvolnění na jednu vyučovací hodinu povoluje vyučující předmětu nebo třídní učitel žáka, na 1 den povoluje třídní učitel žáka. Ředitelka školy uvolňuje žáka z výuky na 2 a více dnů na základě vyplněného formuláře.

e) Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen informovat o důvodech nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti, a to písemně nebo telefonicky. Pokud tak neučiní, lze žákovu absenci považovat za neomluvenou.

f) Žák je povinen předložit písemnou omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli ihned po návratu do vyučování, nejpozději do 3 pracovních dnů.

g) V případě častých absencí ( více jak 40% docházky) a při podezření na záškoláctví může třídní učitel ke každé absenci z důvodu nemoci omlouvané zákonnými zástupci požadovat doložení žákovy nepřítomnosti také potvrzením ošetřujícího lékaře (telefonické potvrzení lékařem je dostačující).

h) Za neomluvenou absenci se považuje neomluvená nepřítomnost (viz. odstavec "e"). Každá neomluvená absence žáka je ihned po zjištění projednána s jeho zákonnými zástupci. Podle počtu neomluvených hodin je žák potrestán kázeňským postihem (viz. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků).

i) Jestliže dojde k opakovanému bezdůvodnému nebo řádně neomluvenému zanedbání školní docházky, oznámí škola v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Zápis do 1. třídy

Dne 23.4.2024 proběhne na naší škole zápis prvňáčků od 10:00 do 14:00 hodin. Prosíme zákonné zástupce, aby s sebou přinesli všechny potřebné dokumenty. Velmi se na nové přírůstky do naší školy těšíme.

Ředitelské volno 1.2.2024

Ve středu 31.1.2024 dostanou žáci pololetní vysvědčení poslední vyučovací hodinu dle rozvrhu.
Ve čtvrtek 1.2.2024 je vyhlášeno ředitelské volno, z důvodu vysoké nemocnosti pedagogů i žáků. 
V pátek 2.2.2024 jsou pololetní prázdniny. S dětmi se opět sejdeme ve škole v pondělí  5.2.2024.

Dne 28. 9. 2023 je STÁTNÍ SVÁTEK. A v pátek 29. 9. 2023 je vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO.

HARMONOGRAM TÝDNE- 4. - 8. 9. 2023

PONDĚLÍ: zahájení škol. roku v 8. hod, konec v 8.45 h

ÚTERÝ: seznámení se školním řádem+BOZP, třídnické práce

STŘEDA: ekologie + práce na zahradě

ČTVRTEK: výuka dle rozvrhu

PÁTEK: 2 hodiny výuka dle rozvrhu + procházka s překvapením

Konec výuky v tomto týdnu ve 12. hod. Následující týden výuka dle rozvrhu.

Organizace školního roku 2023-2024

Organizace školního roku 2023-2024

 1. pololetí od 4. 9. 2023 do 31. 1. 2024
 2. pololetí od 2. 2. 2024 do 29. 6. 2024

Prázdniny:

Podzimní - od 26. 10. do 27. 10. 2023

Vánoční - od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2024

Pololetní - pátek 2.2. 2024

Jarní - od 26. 2. do 3.3. 2024

Velikonoční - 28.3.2024

Letní - od 2. 7. do 30. 8. 2024

Seznam věcí na školní rok 2023-2024

 • Vybavený penál (pero, obyčejné tužky 2x, guma, ořezávátko)
 • Kvalitní pastelky, fixy
 • 2 velká lepidla v tyčince
 • Kvalitní nůžky
 • Obaly na sešity a učebnice
 • Od 3. ročníku pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko
 • Pomůcky na Vv a Pv: vodovky, základní tempery, velký plochý štětec, střední kulatý a malý štětec, kelímek na vodu, igelitový ubrus na zakrytí lavice, voskovky, vše v krabici nebo v kufříku.
 • Pomůcky na Pv: převlečení a přezutí na práci na zahradě
 • Pomůcky na Tv: tričko, tepláky, mikinu, obuv do tělocvičny, vše v sáčku nebo tašce
 • Přezůvky
 • Místo látkového ručníku vybíráme 2 balení papírových utěrek
 • 4 kusy toaletního papíru, 1 tekuté mýdlo, 1 celé balení papírových kapesníků
 • Kapesníky, utěrky a toaletní papír budeme ještě vybírat v druhém pololetí.

Učebnice, pracovní sešity a sešity financuje škola. Žáci je dostanou na začátku školního roku a řádně si je obalí!!! Čtvrtky, papíry, barevné papíry, a ostatní materiál na práci v hodinách zakoupí škola z příspěvků SRPŠ.

Příspěvek SRPŠ činí 300 Kč na dítě a vybíráme ho během měsíce září.

Poplatek za školní družinu činí 500 Kč na celý školní rok.


Zápis do 1. třídy

Dne 3.4.2023 proběhne na naší škole zápis prvňáčků. Prosíme zákonné zástupce, aby s sebou přinesli všechny potřebné dokumenty. Velmi se na nové žáky těšíme.

Pololetní vysvědčení

 V úterý 31.1.2023 se bude 5. hodinu předávat vysvědčení. Výuka končí ve 12:00 h, odpolední výuka odpadá. Pololetní prázdniny nás čekají v pátek 3.2.2023.

Třídní schůzky

Dne 24. 11. 2022 od 15:30 h proběhnou třídní schůzky. Prosíme všechny zákonné zástupce, aby se dostavili.

Ředitelské volno

Na pátek 18. 11. 2022 je vyhlášeno ředitelské volno z provozních důvodů. Žáci do školy nastupují v pondělí 21. 11. 2022. 

Ředitelské volno a podzimní prázdniny

Vážení rodiče a žáci,

na dny 24. a 25. 10. vyhlašujeme ředitelské volno. Od 26. 10. do 27. 10. jsou podzimní prázdniny. Školní docházka začíná až v pondělí 30. 10. 2021.

Plavání 2022

Vážení rodiče.

V letošním školním roce bude probíhat kurz plavání v Novém Městě pod Smrkem pro žáky 3. a 4. ročníku. Kurz začíná v úterý 13. 9. 2022 a bude pokračovat vždy v úterý celkem 10x. Doprava do bazénu bude zajištěna. Doprava i kurz jsou pro žáky zdarma, vše hradí škola. S sebou budou žáci potřebovat plavky, ručník, šampon a děvčata hřeben.

Organizace školního roku 2022-2023

Organizace školního roku 2022-2023

 1. pololetí od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023
 2. pololetí od 1. 2. 2023 do 30. 6. 2023

Prázdniny:

Podzimní - od 26. 10. do 27. 10. 2022

Vánoční - od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023

Pololetní - pátek 3.2. 2023

Jarní - od 20. 2. do 26. 2. 2023

Velikonoční - od 6. 4. do 10. 4. 2023

Letní - od 3. 7. do 3. 9. 2023

Seznam věcí na školní rok 2022-2023

 • Vybavený penál (pero, obyčejné tužky 2x, guma, ořezávátko)
 • Kvalitní pastelky, fixy
 • 2 velká lepidla v tyčince
 • Kvalitní nůžky
 • Obaly na sešity a učebnice
 • Od 3. ročníku pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko
 • Pomůcky na Vv a Pv: vodovky, základní tempery, velký plochý štětec, střední kulatý a malý štětec, kelímek na vodu, igelitový ubrus na zakrytí lavice, voskovky, vše v krabici nebo v kufříku.
 • Pomůcky na Pv: převlečení a přezutí na práci na zahradě
 • Pomůcky na Tv: tričko, tepláky, mikinu, obuv do tělocvičny, vše v sáčku nebo tašce
 • Přezůvky
 • Místo látkového ručníku vybíráme 2 balení papírových utěrek
 • 4 kusy toaletního papíru, 1 tekuté mýdlo, 1 celé balení papírových kapesníků
 • Kapesníky, utěrky a toaletní papír budeme ještě vybírat v druhém pololetí.

Učebnice, pracovní sešity a sešity financuje škola. Žáci je dostanou na začátku školního roku a řádně si je obalí!!! Čtvrtky, papíry, barevné papíry, a ostatní materiál na práci v hodinách zakoupí škola z příspěvků SRPŠ.

Příspěvek SRPŠ činí 300 Kč na dítě a vybíráme ho během měsíce září.

Poplatek za školní družinu činí 500 Kč na celý školní rok.


Zápis do první třídy 2022

Pro školní rok 2022-2023 proběhne zápis v pondělí 11. dubna 2022 od 10:00 do 15:00 hodin v budově školy Lázně Libverda 112. K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář "Žádost o odklad povinné školní docházky" je možno vyzvednout přímo při zápisu ve škole. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději v době zápisu.

Bližší informace je možno získat na telefonu 723739855 nebo při osobní návštěvě školy.

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2022 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2021), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy.